понеділок, 25 жовтня 2021 р.

 

Результати Восьмого туру

Прізвище, ім’я

Дата отримання відповіді

Час отримання відповіді

Рейтинг часу

Сума балів  (№ неправильних відповідей)

1

Бобрик Василь

22.10

21.28

2

14

2

Єсипова Наталія

22.10

19.57

1

13,5(6*)

3

Залогіна Яна

24.10

23.51

7

13 (6)

4

Клюйко Тетяна

 

 

 

 

5

Кругляк Анастасія

 

 

 

 

6

Кузін Володимир

24.10

12.49

6

14

7

Лавинюкова Тетяна

 

 

 

 

8

Лубенська Любов

23.10

13.42

5

13,5 (6*)

9

Пойдун Ліна

23.10

11.26

3

13,5(6*)

10

Почтарьова Тетяна

 

 

 

 

11

Сорока Поліна

 

 

 

 

12

Стряпкова Ольга

23.10

14.10

4

13,5(6*)

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 Наступний тур з 05.11 по 08.11

 

Розв’язки та відповіді до завдань VІІІ туру.

№1     А     ВІЛЬНО

           В     АРАХНА  =  АРХН

           С     НІТРАТ = НІТРА

ВІЛЬНО + АРХН + НІТРА  =  ВІЛЬНОАРХТ

А∩В∩С = Н

ВІЛЬНОАРХТ  – Н  =  ВІЛЬОАРХТ

АРХІВОЛЬТ

№2     А     БРОЙЛЕР = БРОЙЛЕ

           В     ЛАНКА = ЛАНК

 БРОЙЛЕ  +  ЛАНК  =  БРОЙЛЕАНК

А∩В  = Л

   БРОЙЛЕАНК    Л  =  БРОЙЕАНК

КРАЙНЕБО, як варіант НЕБОКРАЙ

№3      А   ІНЖЕКТОР

            В   КОРБУТ

            С   КІТО

ІНЖЕКТОР + КОРБУТ + КІТО  =  ІНЖЕКТОРБУ

А∩В∩С = КТО

   ІНЖЕКТОРБУ – КТО  =  ІНЖЕРБУ

РУБІЖНЕ

№4      А  БАЙКЕР                                                                                                                                                                     В  РЕНОМЕ = РЕНОМ

БАЙКЕР  +  РЕНОМ  =  БАЙКЕРНОМ

А∩В  =  ЕР

   БАЙКЕРНОМ    ЕР  =  БАЙКНОМ

КОМБАЙН

№5      А  ВІНЕР

            В   ВІХА

            С   ЧЕХІЯ

ВІНЕР  + ВІХА + ЧЕХІЯ  =  ВІНЕРХАЧЯ

А∩В∩С = І

   ВІНЕРХАЧЯ    І  =  ВНЕРХАЧЯ

ХАРЧЕВНЯ

№6        А  КОНТРАКТ = КОНТРА

              В   Ґ УРУ = Ґ УР

 КОНТРА + Ґ УР   =  КОНТРА Ґ У

А∩В  = Р

  КОНТРА Ґ У  -  Р  =  КОНТА Ґ У

Ґ АТУНОК

№7        А   ВИМОГА

              В   ГІЛКА

              С   СМОГ

ВИМОГА + ГІЛКА  + СМОГ  =  ВИМОГАІЛКС

А∩В∩С = Г

   ВИМОГАІЛКС  - Г  =  ВИМОАІЛКС

СИМВОЛІКА

№8        А    ПРИВАЛ

              В     КОЛОК = КОЛ

ПРИВАЛ  +  КОЛ  =  ПРИВАЛКО

А∩В  = Л

ПРИВАЛКО   – Л  =  ПРИВАКО

КРОПИВА, як варіант ПАРОВИК

№9          А   ТАБЛО

                В    ЦИЦЕРО = ЦИЕРО

                С    ФОРА

ТАБЛО + ЦИЕРО + ФОРА  =  ТАБЛОЦИЕРФ

А∩В∩С = О

  ТАБЛОЦИЕРФ  -  О   =  ТАБЛЦИЕРФ

ЦИФЕРБЛАТ

№10         А    ТОКІО = ТОКІ

                 В    ХОВРАХ = ХОВРА

ТОКІ + ХОВРА  =  ТОКІХВРА

А∩В  = О

  ТОКІХВРА – О  =  ТКІХВРА

ХВІРТКА

№11          А    РУСТАВЕЛІ               

                  В    ОВЕН

                  С    ВЕРДІ

РУСТАВЕЛІ + ОВЕН + ВЕРДІ  =  РУСТАВЕЛІОНД

А∩В∩С = ВЕ

 РУСТАВЕЛІОНД  - ВЕ =  РУСТАЛІОНД

ЛІСОТУНДРА

№12            А    КУЯЛЬНИК = КУЯЛЬНИ

                    В    ОДУД = ОДУ

КУЯЛЬНИ + ОДУ  =  КУЯЛЬНИОД

А∩В  = У

  КУЯЛЬНИОД    -  У  =  КЯЛЬНИОД

ЛЬОДЯНИК

№13             А    МАВКА = МАВК

                     В   МАРНА  = МАРН

                     С    ЦУНАМІ

МАВК + МАРН + ЦУНАМІ  =  МАВКРНЦУІ

А∩В∩С = МА

   МАВКРНЦУІ  – МА  =  ВКРНЦУІ

ЦВІРКУН

№14               А    КОРДОН = КОРДН

                       В    КРОВ

                       С    ЯРОШЕНКО = ЯРОШЕНК

КОРДН + КРОВ + ЯРОШЕНК  =  КОРДНВЯШЕ

А∩В∩С = КОР

 КОРДНВЯШЕ  -  КОР  = ДНВЯШЕ

ШВЕНДЯ

Наступний Дев’ятий тур 05.11 – 08.11