понеділок, 18 березня 2019 р.


Результати Третього туру
Прізвище, ім’я
Дата отримання відповіді
Час отримання відповіді
Сума балів  (№ неправильних відповідей)
Місце
1
Головцова Олена
16.03
11.31
12,5(2,7)
11
2
Дмитренко Юрій
3
Домашенко Софія
15.03
23.03
13.5(2)
8
4
Єсипова Валентина
16.03
17.51
13,5 (2)
9
5
Єсипова Наталія
15.03
20.07
13.5 (2)
5
6
Козіцька Мар’яна
17.03
21.08
12,5(2,4)
12
7
Кузін Володимир
15.03
21.21
13,5 (2)
6
8
Лавинюкова Тетяна
15.03
22.02
14
2
9
Латарцев Аристарх
16.03
19.27
14
3
10
Мітіна Юлія
15.03
20.15
14
1
11
Остимчук Галина
17.03
23.48
9,5(1,2,7,12,14)
16
12
Пономаренко Віктор
15.03
20.59
11(2,12,13)
14
13
Почтарьова Тетяна
15.03
23.48
12 (3,6)
13
14
Рєва Анна
15
Соловей Ірина
16
Стряпкова Ольга
18.03
18.40
14
4
17
Цвігун Олесь
15.03
21.30
12,5 (2,4)
10
18
Чиркова Олександра
15.03
22.56
13,5(9)
7
19
Шиманська Софія
20
Штанько Алла
16.03
20.00
11(2,4,7)
15


Розв’язки і відповіді до завдань Третього туру.
№1     А     КЛЮКА = КЛЮА
           В     ПАНІ
           С     КАША = КАШ
КЛЮА + ПАНІ + КАШ =  КЛЮАПНІШ
А∩В∩С = А
КЛЮАПНІШ –  А = КЛЮПНІШ
ПЛЮШКІН
№2     А     ПЕРСЕФОНА = ПЕРСФОНА               ЛІТОСФЕРА, ПЕРИДЕРМА, ТЕКТОНІКА – це
           В     ПРЕСТО                                                   не зовсім Кора. Тому за відповіді – ПІЛАФ,
ПЕРСФОНА + ПРЕСТО  =  ПЕРСФОНАТ           ЛАПІФ,ФІЛАП, ДИСТОМА, СПАРНИК – 0.5
А∩В  = ПЕРСО
ПЕРСФОНАТ  – ПЕРСО = ФНАТ
ФАНТ
№3      А   КАРАТ= КАРТ
            В   КАЛЬКА = КАЛЬ
            С   ТІК
КАРТ + КАЛЬ + ТІК = КАРТЛЬІ
А∩В∩С = К
КАРТЛЬІ – К = АРТЛЬІ
АРТІЛЬ або ТАРІЛЬ
№4      А  ЛАКИЗА = ЛАКИЗ
            В  ФІЗИК
ЛАКИЗ + ФІЗИК = ЛАКИЗФІ
А∩В  = КИЗ
ЛАКИЗФІ – КИЗ = ЛАФІ
ФІАЛ
№5      А  ДИВЕРСАНТ
            В   СОВА
            С   СВАРОГ
ДИВЕРСАНТ + СОВА+ СВАРОГ  = ДИВЕРСАНТОГ
А∩В∩С = ВСА
ДИВЕРСАНТОГ – ВСА = ДИЕРНТОГ
РЕДИНГОТ
№6        А  ЕСПАНДЕР  =  ЕСПАНДР
              В   ПЕРСІЯ
ЕСПАНДР + ПЕРСІЯ  =  ЕСПАНДРІЯ
А∩В  =  ЕСПР
ЕСПАНДРІЯ  - ЕСПР = АНДІЯ
ДАНІЯ
№7        А   ДИПЛОМ
              В   МАСЛО
              С   ТОМАТ = ТОМА
ДИПЛОМ + МАСЛО + ТОМА = ДИПЛОМАСТ
А∩В∩С = ОМ
ДИПЛОМАСТ - ОМ  = ДИПЛАСТ
ПЛАСТИД
№8        А    ДЕРВІШ
              В    ІРАК
ДЕРВІШ + ІРАК = ДЕРВІШАК
А∩В  = РІ
ДЕРВІШАК - РІ = ДЕВШАК
ШВЕДКА
№9          А   НОТА
                В   ПЕДАНТ
                С   ДЕРЕН = ДЕРН
НОТА + ПЕДАНТ + ДЕРН = НОТАПЕДР
А∩В∩С =  Н
НОТАПЕДР - Н  =  ОТАПЕДР
ТОРПЕДА, а за ОРТАПЕД – 0.5
№10         А    КРУАСАН = КРУАСН                           
                 В    ПРУС                                          
КРУАСН + ПРУС  =  КРУАСНП                
А∩В  = РУС                                                                                                       

КРУАСНП  – РУС  =  КАНП                 
ПАНК                              
№11          А    ВАРІАНТА = ВАРІНТ
                  В    АНТЕНА = АНТЕ
                  С    ДАНТЕ
ВАРІНТ + АНТЕ + ДАНТЕ = ВАРІНТЕД
А∩В∩С = АНТ
ВАРІНТЕД - АНТ  = ВРІЕД
ДІВЕР
№12            А    КАНАВА = КАНВ
                    В    КОНВАЛІЯ
КАНВ  + КОНВАЛІЯ  = КАНВОЛІЯ
А∩В  = КАНВ
КАНВОЛІЯ  - КАНВ  = ОЛІЯ
ОЛІЯ
№13             А    ТРАВА = ТРАВ
                     В    ОТАРА = ОТАР                              
                     С    ГІБРАЛТАР = ГІБРАЛТ
ТРАВ  + ОТАР  + ГІБРАЛТ =  ТРАВОГІБЛ
А∩В∩С = ТРА
ТРАВОГІБЛ  - ТРА  =  ВОГІБЛ
ГЛІБОВ  нехай і ГІБЛОВ                                                                                             
№14               А    МАРТОС
                       В    ДЕМОС
                       С    ДИСОНАНС = ДИСОНА
МАРТОС + ДЕМОС + ДИСОНА  =  МАРТОСДЕИН
А∩В∩С = ОС
МАРТОСДЕИН - ОС  = МАРТДЕИН
ДЕРМАТИН або ДИНАМЕТР