понеділок, 25 листопада 2019 р.


Результати Десятого туру
Прізвище, ім’я
Дата отримання відповіді
Час отримання відповіді
Сума балів  (№ неправильних відповідей)
Місце
1
Головцова Олена
2
Дмитренко Юрій
3
Домашенко Софія
22.11
20.00
13(4)
3
4
Єсипова Валентина
5
Єсипова Наталія
24.11
18.19
13(6)
6
6
Козіцька Мар’яна
7
Кузін Володимир
22.11
20.17
14
1
8
Лавинюкова Тетяна
22.11
20.58
13(13)
4
9
Латарцев Аристарх
10
Мітіна Юлія
11
Остимчук Галина
12
Пономаренко Віктор
13
Почтарьова Тетяна
24.11
00.50
13(6)
5
14
Рєва Анна

15
Соловей Ірина
16
Стряпкова Ольга
22.11
23.52
12(2,8)
7
17
Цвігун Олесь
22.11
19.56
13 (2)
2
18
Чиркова Олександра
19
Шиманська Софія
20
Штанько Алла

Наступний Одинадцятий тур з 19.00  06.12.2019 р. по 19.00 09.12.2019р.Відповіді і розв’язання завдань Десятого туру
№1     А     ІБСЕН
           В     СТЕК
           С     АНАНАС = АНС
ІБСЕН  + СТЕК + АНС  =  ІБСЕНТКА
А∩В∩С = С
ІБСЕНТКА  – С  =  ІБЕНТКА
КАБІНЕТ
№2     А     НЕРОН = НЕРО
           В      МАКАРЕНА  =  МАКРЕН
НЕРО + МАКРЕН  =  НЕРОМАК
А∩В  = НЕР
НЕРОМАК  – НЕР  =  ОМАК
АМОК    (це синдром) ,  кома – це стан
№3      А   АБАТ = АБТ
            В   БАРБАРИС = БАРИС
            С   ОБРАТ
АБТ  + БАРИС + ОБРАТ  =  АБТРИСО
А∩В∩С = АБ
АБТРИСО  – АБ  =  ТРИСО
СИТРО
№4      А  ФЛОРЕНЦІЯ
            В   ФРАНЦІЯ
 ФЛОРЕНЦІЯ + ФРАНЦІЯ = ФЛОРЕНЦІЯА
А∩В  = ФРНЦІЯ
ФЛОРЕНЦІЯА  – ФРНЦІЯ  =  ЛОЕА
АЛОЕ
№5      А  ВАЖЕНКА =  ВАЖЕНК
            В   КЕЛЬНЕР = КЕЛЬНР
            С   КУНА
ВАЖЕНК + КЕЛЬНР  + КУНА  =  ВАЖЕНКЛЬРУ
А∩В∩С = НК
ВАЖЕНКЛЬРУ  -  НК =  ВАЖЕЛЬРУ
ЖУРАВЕЛЬ
№6        А  ЛОНЖА
              В   ЛАГРАНЖ = ЛАГРНЖ
ЛОНЖА  +  ЛАГРНЖ  =  ЛОНЖАГР
А∩В  = ЛНЖА
ЛОНЖАГР   -  ЛНЖА  =  ОГР
ОГР
№7        А   БУССЕНАР  = БУСЕНАР
              В   РАНЕТ
              С   РЕНО
БУСЕНАР + РАНЕТ  + РЕНО = БУСЕНАРТО
А∩В∩С = ЕНР
БУСЕНАРТО  -  ЕНР  =  БУСАТО
СУБОТА,  БАСУТО
№8        А    ПЕРЕКЛАД = ПЕРКЛАД
              В    СКОЛОПЕНДРА = СКОЛПЕНДРА
ПЕРКЛАД  + СКОЛПЕНДРА  =  ПЕРКЛАДСОН
А∩В  = ПЕРКЛАД
ПЕРКЛАДСОН  -  ПЕРКЛАД  =  СОН
СОН
№9          А   ІДОЛ
                В    ЕОЛ
                С    ВІЛЬНО
ІДОЛ  +  ЕОЛ + ВІЛЬНО  =  ІДОЛЕВЬН
А∩В∩С = ОЛ
ІДОЛЕВЬН  -  ОЛ  =  ІДЕВЬН
ВІДЕНЬ
№10         А    ШТИЛЬ
                 В    КРИШТАЛЬ
ШТИЛЬ + КРИШТАЛЬ  =  ШТИЛЬКРА
А∩В  = ШТИЛЬ
ШТИЛЬКРА    ШТИЛЬ  =  КРА
РАК
№11          А    ІКАР
                  В    КЛАН
                  С    КАНБЕРРА =КАНБЕР
ІКАР  +  КЛАН  +  КАНБЕР =  ІКАРЛНБЕ
А∩В∩С = КА
ІКАРЛНБЕ  -  КА  =  ІРЛНБЕ
БЕРЛІН
№12            А    СЕВАН
                    В    КОВБАСА = КОВБАС
СЕВАН +  КОВБАС  =  СЕВАНКОБ
А∩В  = СВА
СЕВАНКОБ -  СВА  =  ЕНКОБ
БЕКОН
№13             А    СТОДОЛЯ  =  СТОДЛЯ
                     В    ДОЛОНЯ = ДОЛНЯ
                     С    СТОДОЛА = СТОДЛА
 СТОДЛЯ  + ДОЛНЯ + СТОДЛА = СТОДЛЯНА
А∩В∩С = ОДЛ
СТОДЛЯНА  -  ОДЛ  =  СТЯНА
НАСТЯ
№14               А    ЕЗОП
                       В    ПЕМЗА
                       С    ПЕКЛО
 ЕЗОП + ПЕМЗА + ПЕКЛО  =  ЕЗОПМАКЛ
А∩В∩С = ЕП
ЕЗОПМАКЛ  - ЕП  =  ЗОМАКЛ
КАМЗОЛ
Наступний 11 тур – з 6 грудня