вівторок, 19 лютого 2019 р.


Щодо деяких  ваших відповідей: В Положенні про Чемпіонат дійсно  написано "Відповідь завжди однозначна, тому в оформленні не треба робити ніяких пояснень, коментарів, а просто,  по кожному номеру завдання потрібно написати одне слово". Але в розділі "Все про кросмани" написано "В разі можливих різних варіантів анаграми дається уточнююча підказка".Так як в результаті розв'язання кросмана №6 отримано "РНО" , існують варіанти ОРН і НОР, і  обидва є назвами департаментів. Потрібна уточнююча підказка, очевидно ДЕПАРТАМЕНТ, але ж їх ДВА. Для запобігання різночитань і уніфікації відповіді була зроблена уточнююча підказка ДВА Департаменти, яка передбачала відповідь НОР, ОРН. Тому за названий один департамент було нараховано 0,5 бала, чого мабуть не треба було робити, бо відповідь фактично неправильна і заслуговує 0 балів. Але,  враховуючи, що така помилка у багатьох (2/3) і фактично літери для складання анаграм знайдено правильно вирішили надати 0.5 бала. Але ж 1/3 це завдання виконала.
Щодо відповіді на завдання №7. Імені Астер у словниках імен немає. Є ім'я Естер від Есфір(Зірка). Якщо ім'я Астер зустрічається у публікаціях або творах, то це невдалий переклад Aster ( читається Есте). А прізвище Астер є, мабуть з тієї ж причини.

понеділок, 18 лютого 2019 р.

Відповіді  і розв’язання до завдань Другого туру
№1     А     МАДРИД =МАДРИ
           В     АНДИ
           С     ОДА
МАДРИ +АНДИ + ОДА =  МАДРИНО
А∩В∩С = АД
МАДРИНО – АД = МРИНО
МИРОН
№2     А     АЗОТ
           В     ЯЛТА
АЗОТ + ЯЛТА  = АЗОТЯЛ
А∩В  = АТ
АЗОТЯЛ – АТ = ЗОЯЛ
ЗОЛЯ
№3      А   ЗУЛУС = ЗУЛС
            В   ГУС
            С   САЗ
ЗУЛС + ГУС + САЗ = ЗУЛСГА
А∩В∩С = С
ЗУЛСГА – С = ЗУЛГА
ЛУЗГА , як варіант  ЗАГУЛ
№4      А  БРУНО
            В  БУРВІЛЬ
БРУНО + БУРВІЛЬ =  БРУНОВІЛЬ
А∩В  = БРУ
БРУНОВІЛЬ – БРУ = НОВІЛЬ
ВІЛЬНО
№5      А  БОМБА = БОМА
            В   БОРА
            С   МАРЕ
БОМА + БОРА+ МАРЕ = БОМАРЕ
А∩В∩С = А
БОМАРЕ - А = БОМРЕ
РЕМБО
№6        А  ДРЕНАЖ
              В   ОДЕЖА
ДРЕНАЖ + ОДЕЖА =  ДРЕНАЖО
А∩В  = ДЕАЖ
ДРЕНАЖО - ДЕАЖ = РНО
ОРН, НОР
№7        А   ЕВЕРЕСТ = ЕВРСТ
              В   ЕВР
              С   САВА = САВ
ЕВРСТ + ЕВР  + САВ = ЕВРСТА
А∩В∩С = В
ЕВРСТА  - В  = ЕРСТА
ЕРАСТ , як варіант  САРЕТ
№8        А    ОКСФОРД = ОКСФРД
              В    КОРДА
ОКСФРД + КОРДА = ОКСФРДА
А∩В  = ОКРД
ОКСФРДА – ОКРД  = СФА
ФАС
№9          А   КЕЛЬМА
                В    МАПА = МАП
                С    КУМА
КЕЛЬМА + МАП + КУМА = КЕЛЬМАПУ
А∩В∩С = МА
КЕЛЬМАПУ - МА  =  КЕЛЬПУ
ПУЛЬКЕ
№10         А    ФЕРНАНДЕЛЬ = ФЕРНАДЛЬ
                 В    ІРАН
ФЕРНАДЛЬ + ІРАН = ФЕРНАДЛЬІ
А∩В  = РНА
ФЕРНАДЛЬІ  – РНА  =  ФЕДЛЬІ
ФІДЕЛЬ
№11          А    ЕЛЕВАТОР = ЕЛВАТОР
                  В    ТОЙ
                  С    ЛІТО
ЕЛВАТОР + ТОЙ + ЛІТО = ЕЛВАТОРЙІ
А∩В∩С = ТО
ЕЛВАТОРЙІ - ТО  = ЕЛВАРЙІ
ВАЛЕРІЙ
№12            А    ФІРДОУСІ = ФІРДОУС
                    В    ФІРМА
ФІРДОУС + ФІРМА  =  ФІРДОУСМА
А∩В  = ФІР
ФІРДОУСМА  -  ФІР  =  ДОУСМА
СУДОМА
№13             А   ВАЙДА = ВАЙД
                     В    БАРД
                     С    ОРЕРА  = ОРЕА
ВАЙД + БАРД + ОРЕА = ВАЙДБРОЕ
А∩В∩С =А
ВАЙДБРОЕ  - А  =  ВЙДБРОЕ
БРОДВЕЙ
№14               А    СЕРЕНАДА = СЕРНАД
                       В    САЛО
                       С    АСКЕР
СЕРНАД + САЛО + АСКЕР = СЕРНАДЛОК
А∩В∩С = СА
СЕРНАДЛОК -  СА  = ЕРНДЛОК
РЕНКЛОД , як варіант КОЛДРЕН

Завдання Третього туру  будуть оприлюднені 15.03.2019 р.


Результати Другого туру
Прізвище, ім’я
Дата отримання відповіді
Час отримання відповіді
Сума балів  (№ неправильних відповідей)
Місце
1
Головцова Олена
15.02
22.01
12,5(6,7)
7
2
Дмитренко Юрій
15.02
21.20
13 (12)
5
3
Домашенко Софія
16.02
10.26
8(1,3,5,6,7,9)
17
4
Єсипова Валентина
16.02
18.29
11,5 (1,6,7)
13
5
Єсипова Наталія
15.02
21.57
14
1
6
Козіцька Мар’яна
16.02
13.02
11,5(3,6,7)
12
7
Кузін Володимир
15.02
21.48
13 (14)
6
8
Лавинюкова Тетяна
15.02
21.32
11 (3,6,9)
15
9
Латарцев Аристарх
16.02
17.17
14
2
10
Мітіна Юлія
17.02
21.14
13,5 (6)
4
11
Остимчук Галина
17.02
17.20
8(3,4,7,8,9,11)
18
12
Пономаренко Віктор
15.02
20.48
13,5(6)
3
13
Почтарьова Тетяна
17.02
15.46
11,5 (6,7,9)
14
14
Рєва Анна
15
Соловей Ірина
17.02
20.55
12,5(6,7)
9
16
Стряпкова Ольга
18.02
18.35
12(7,10)
10
17
Цвігун Олесь
15.02
23.44
11,5 (3,6,7)
11
18
Чиркова Олександра
16.02
11.05
12,5(6,8)
8
19
Шиманська Софія
20
Штанько Алла
16.02
21.56
9,5(3,5,6,7,13)
16